REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 4.10.2016

1 Rekisterinpitäjä

Touchpoint Oy (Y-tunnus 2228022-6)
Kiviaidankatu 2 B, 3. Krs
00210 Helsinki
info@touchpoint.fi
+358 29 123 4880

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Outi Luukko
Kiviaidankatu 2 B, 3. Krs
00210 Helsinki
info@touchpoint.fi
+358 29 123 4880

3 Rekisterin nimi

Touchpoint.fi-sivuston viestinnällinen sähköpostilista

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Uutiskirjeen sekä muun viestinnällisen sisällön toimittaminen sähköpostilistalle liittyneille sähköpostitse.

5 Rekisterin tietosisältö

Listalle liittyneen vastaanottajan sähköpostiosoite.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostilistalle kerätty sähköpostiosoite saadaan liittyjältä itseltään hänen listalle liittyessä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Touchpoint Oy voi käyttää rekisterin ylläpidossa ja käytössä kolmansia palveluntuottajia, jotka käsittelevät tietoja ainoastaan Touchpoint Oy:n pyynnöstä sähköpostilistan tässä selosteessa kirjattuihin tarkoituksiin. Muilta osin tietoja ei luovuteta Touchpoint Oy:n ulkopuolelle.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9 Tietojen suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan sähköisesti suojatulle palvelimelle EU:n alueella. Rekisterin käyttäjiä sitoo Touchpointin oma tai yhteistyöhön perustuva salassapitovelvollisuus, joka estää luovuttamasta tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja käsittelevät vain ennalta määrätyt ja asianmukaisesti ohjeistetut henkilöt.