‹   Ajankohtaista

Touchpoint mukana UN Global Compactin Climate Ambition Accelerator -koulutusohjelmassa

4.10.2021

Kesäkuussa valittiin osallistujat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan Global Compact -verkostojen Climate Ambition -koulutukseen. Suomesta ohjelmaan valittiin 25 yritystä, joista me Touchpoint olemme yksi. Mukana tässä edelläkävijäjoukossa on Touchpointin lisäksi laaja kirjo yrityksiä Kemirasta Stockmanniin.

Mikä on Climate Ambition Accelerator?

Climate Ambition Accelerator on UN Global Compactin, Science Based Targets -aloitteen ja World Resources Instituten kehittämä ohjelma, jossa yritykset oppivat asettamaan kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet liiketoiminnalleen. 1,5 asteen tieteeseen perustuvat tavoitteet edustavat korkeinta kunnianhimon tasoa, mitä tulee yritysten päästövähennystavoitteisiin. Vasta 16 suomalaista yritystä on asettanut tai sitoutunut asettamaan nämä 1,5 asteen tavoitteet toiminnalleen.

Mitä 1,5 asteen tavoitteet tarkoittavat?

IPCC on arvioinut, että ihmisen toiminta on aiheuttanut ilmaston lämpenemisen noin yhdellä celcius-asteella verrattuna esiteolliseen aikaan. Lämpenemisen on ennustettu jatkuvan vähintään 1,5 asteeseen, ja tällä hetkellä olemme matkalla kohti noin kolmen asteen lämpenemistä. Ilmaston lämpenemisellä on globaaleja vaikutuksia mm. maa- ja vesiekosysteemeihin, biodiversiteettiin sekä ruoan ja veden saatavuuteen. Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii, että vähennämme päästöjämme yli puolet vuoteen 2030 mennessä, ja saavutamme hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Mitä ohjelmaan osallistuminen käytännössä tarkoittaa?

Science Based Targets (SBT) -aloite tarjoaa yrityksille viimeisimpään tutkimustietoon perustuvan metodologian, jonka avulla yritykset voivat vähentää päästöjään ja täten auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Osallistujayritysten on kirjallisesti sitouduttava 1,5 asteen tavoitteeseen. Tekemällä ”päästöinventaarion” omista päästöistään yritykset saavat kuvan kokonaispäästöistään sekä niiden päälähteistä. Omien päästöjen sekä SBT:n määrittelemien ohjeiden perusteella yritykset asettavat omat tavoitteensa vuodelle 2030. Tavoitteiden asettamisessa on hiukan toimialakohtaisia sekä yritysten koosta johtuvia eroja. Tavoitteet lähetetään STB:lle virallista validointia varten, ja tämän jälkeen yritykset viestivät tavoitteistaan julkisesti. Tavoitteiseen sitoutuneiden yritysten päästöjä sekä tavoitteiden saavuttamista seurataan vuositasolla.