‹   Ajankohtaista

Kurkistus asiakastyytyväisyyskyselyymme

4.7.2022

Meille asiakkaidemme tyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää ja siksi teemmekin säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyitä, jotta voimme kehittää toimintaamme myös niiden pohjalta. Kyselyitä on tehty aiemminkin, mutta nyt olemme tehneet uuden kyselypohjan, jota tullaan käyttämään vuosittain. Tuoreimman kyselyn teimme keväällä ja saimmekin mukavan määrän vastauksia kyselyyn. Suurin osa kyselyymme vastanneista (40.7%) työskentelee hankintatehtävissä ja seuraavaksi suurin (29.6%) johdon tehtävissä, loput vastanneista jakautui melko tasaisesti erilaisiin työtehtäviin. Enemmistöllä vastaajista (44.4%) oli jo pitempi kokemus yhteistyöstä kanssamme ja oli kertynyt vähintään 3 vuotta, 37% vastaajista oli tehnyt kanssamme yhteistyötä 1-3 vuotta ja lopuilla vastaajista oli kertynyt kokemusta alle vuoden verran.

Aloitimme kyselyn testikysymyksellä, joka on askarruttanut ihmismieltä jo pitkään eli kuuluuko ananas pizzaan? Selkeä enemmistö vastaajista tuntui ajattelevan, että ananaksen paikka on pizzan päällä (Huom. Kotipizza! Voimme luovuttaa tarkemman informaation teille 😉). Itse kysymyksiin mentäessä aloitimme kysymällä, onko Touchpointin kanssa mieluista asioida? 79% vastaajista oli sitä mieltä, että Touchpointin kanssa asiointi on mieluista. Seuraava kysymys oli meille erityisen mielenkiintoinen, sillä kysyimme nelikenttäkysymyksenä onko Touchpoint vastuullinen ja ekologinen kumppani ja mikä on vastuullisuuden merkitys vastaajalle. 80% vastaajista piti Touchpointia vastuullisena ja ekologisena kumppanina sekä piti tätä merkityksellisenä asiana itselleen. Olikin hienoa huomata, että vastuullisuus on kumppaneillemme tärkeä asia.  

Tuotteista kysyttäessä vastaukset noudattivat pitkälti samaa kaavaa ja palaute oli pääosin positiivista. Enemmistö vastaajista oli tyytyväisin meidän tuotteisiimme. 77% vastaajista koki, että tuotteissamme on hyvä hinta - laatu suhde ja myös 77% piti tuotevalikoimaamme riittävänä. Poistotekstiilien osalta 80% vastaajista koki saaneensa yritykselleen lisäarvoa tekstiilien vastuullisen kierrättämisen myötä.

Vastaajien tyytyväisyys Touchpointin tuotteita kohtaa jakaantui seuraavanlaisesti.

 

Avoimissa vastauksissa nousi esille pitkät toimitusajat ja saatavuusongelmat, joka on valitettava ongelma tällä hetkellä monella alalla ja niin myös tekstiiliteollisuudessakin pitkälti maailmantilanteesta johtuen. Teemmekin jatkuvasti hartiavoimin töitä sen eteen, että tilanne paranisi ja pystyisimme välttämään pahimmat pullonkaulat.

”Toimitusketjuun ja toimitusaikaan on syytä kiinnittää huomiota. Ei riitä, että on hyvät ja laadukkaat tuotteet, myös toimitusaikojen tulee pitää ja toimitusketjua hallita.”

Myös joustoa toivottiin lisää vaatteisiin ja tämä onkin ollut pitkään lisääntyvä trendi työvaatteissa.

”Joustavia vaatteita enemmän, kun työtehtävät on niin moninaiset.”

Positiivista palautetta tuli erityisesti palvelumme osalta.

”Kun meidän listalla ei ole tarvitsemaamme vaatetta, teiltä on selvitetty ja näin olen saanut meille järjestymään. Kiitos hyvästä yhteistyöstä.”
”Palvelu on ollut erinomaista, samoin käytössä olevat tuotteemme.”

Haluamme kiittää vielä kaikkia asiakastyytyväisyyskyselyymme osallistuneita! Saimme paljon arvokasta tietoa, jolla voimme parantaa palveluamme entisestään! Meille saa myös laittaa milloin tahansa palautetta tai kehitysideoita muutenkin, otamme sen vastaan mielellämme. Aurinkoista kesänjatkoa!