Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme

Touchpointin laatupolitiikka

Me Touchpointilla olemme sitoutuneet laadukkaaseen ja eettiseen liiketoimintaan, sekä jatkuvaan parantamiseen. Toimintamme perustuu vahvaan ekologiseen arvopohjaan sekä päämääräämme olla rakentamassa kiertotalouden ekosysteemiä ja ympäristöystävällisempää tekstiilialaa yhteistyössä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Laatupolitiikkamme kulmakivet

Asiakastyytyväisyys: Meille tärkeää on asiakkaiden kuunteleminen sekä asiakkaan liiketoiminnan kehittäminen omaa asiantuntijuuttamme hyödyntämällä.

Toimitusvarmuus: Teemme kovasti töitä, jotta haastavissakin tilanteissa pystymme toimittamaan asiakkaidemme tilaukset sovitusti, ja ylittämään heidän odotuksensa laadukkaista ja ekologisista työvaatteista sekä palveluista.

Jatkuva parantaminen: Kehitämme osaamistamme ja toimintaamme jatkuvasti mm. arvioimalla ja mittaamalla prosessejamme, kouluttamalla henkilöstöä sekä aktiivisella sidosryhmäyhteistyöllä.

Kumppanuus: Pyrimme aktiiviseen ja pitkäjänteiseen, kehittävään kumppanuuteen asiakkaidemme sekä tavarantoimittajiemme kanssa.

Vastuullisuus: Olemme sitoutuneet toimimaan arvojemme, eettisen ohjeistuksemme (Code of conduct) sekä lakien, säädösten ja laatu- ja ympäristöstandardien (ISO 9001 ja ISO 14001) vaatimusten mukaisesti.

Kestävä kehitys: Kehitämme tuotteitamme, toimitusketjuamme sekä palveluitamme ja omaa toimintaamme jatkuvasti yhä kestävämpään suuntaan ja raportoimme saavutuksistamme aktiivisesti sidosryhmillemme.